Ugrás a tartalomra

Ismerd meg gyermeked! - pszichológiai képességfelmérés


A szülőknek óriási a felelőssége abban, hogy milyen irányba terelik gyermeküket. A mai világban számos jó lehetőség van, sok a jó óvoda, iskola, tanfolyam, melyek közül nehéz kiválasztani a gyermekek számára a legmegfelelőbbet. Annak tudatában, hogy melyek gyermeke mentális képességeinek erősségei, gyengeségei, megtudhatja, hogy gyermekének milyen kiemelkedő adottságai vannak és ez a választást is megkönnyíti. Feltérképezzük, hogy gyermeke mely területeken tehetségeses, kiemelkedő, átlagos vagy éppen átlag alatti. Az állapotfelmérés után nyújtott pszichológiai vélemény segít jobban, elmélyültebben, objektívebben megismerni, megérteni gyermekét.

Mindenki tehetséges valamiben, pszichológusunk segít megtalálni, hogy az Ön gyermeke miben az! Egészséges gyermekek szüleinek nyújtunk segítséget abban, hogy gyermekük mentális képességeiről objektív képet kapjanak.

Az általunk végzett pszichológiai állapotfelmérés két részből áll. Az első részben mérjük a gyermek kognitív képességeit (verbális képességek - szókincs, lexikai tudás, gondolkodási képességek - hosszútávú előhívás, vizuális-téri gondolkodás, auditív feldolgozás és fluid gondolkodás, érvelés, a kognitív rendszer automatikus információfeldolgozási képessége - rövidtávú emlékezet, feldolgozási sebesség).

A kognitív összetevők vizsgálata mellett nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmek vizsgálatára is. Az érzelmek ugyanis nagy szerepet játszanak a társas viselkedésben. Vizsgáljuk azon pszichés elemeket, melyek az érzelmek szabályozásáért, kifejezéséért és megértéséért felelősek. Az érzelmek hatékony verbális és nem verbális kommunikálása elősegíti a sikeres személyközi viselkedést, illetve nagymértékben hozzájárul a pozitív énkép kialakulásához, ami az egyik legfontosabb feltétele az eredményes társas viselkedésnek.

Három alkalom (3x50 perc) szükséges ahhoz, hogy gyermekéről pszichológiai véleményt alkossunk, mely megkönnyíti majd döntéseit, amikor a gyermek képzéséről, fejlesztéséről, iskolaválasztásáról, pályaválasztásáról lesz szó.

A pszichológia tudományának legkorszerűbb eszközeit használjuk. Méréseink során standard életkori normákhoz viszonyítunk, így minden esetben biztos lehet abban, hogy a kapott eredmények pontosan meghatározzák, hogy gyermeke az adott életkori elvárásoknak megfelelően milyen szinten áll az adott képességterületen (tehetséges, kiemelkedő, átlagos, átlag alatti).

A pszichológiai vélemény segít jobban, elmélyültebben, objektívebben megismerni, megérteni gyermekét, így a szülő-gyermek viszony zökkenőmentesebb lesz, melynek jótékony hatásai a mindennapi életben is megmutatkoznak.

Feltérképezzük a gyermek személyiségjegyeit

 • temperamentum
 • kötődés
 • önértékelés
 • agressziókezelés

A sikeres élethez nélkülözhetetlen megismerő-képességeket

 • érzelmi intelligencia (EQ)
 • kreativitás
 • IQ (fluid, kristályos intelligencia)
 • emlékezet, memória
 • koncentráció, figyelem terjedelme

Szociális képességeket, melyek nélkülözhetetlenek a társadalomba való gondtalan beilleszkedéshez

 • konfliktuskezelés
 • kapcsolatteremtési képesség
 • önállóság
 • társalgás
 • önérvényesítő kommunikáció
Season tickets
 • Title
  Teljes képességfelmérés
  Occasions
  3 x
  length
  60 perc

Felmérés során érintett területek:

 • személyiségjegyek,
 • megismerő-képességek (EQ, kreativitás, koncentráció)
 • szociális képességek, kézségek.
Therapists